Podle některých paleontologů rodili dinosauří obři živá mláďata o hmotnosti čtvrt tuny

Někteří vědci se domnívali, že dlouhokrcí sauropodní dinosauři rodili živá mláďata
📷
Další 3 fotografie v galerii
 Věda a Výzkum 
17. září 2020 08:30 / Vladimír Rimbala
  14   0
Ačkoliv dnes předpokládáme, že všichni dinosauři kladli vajíčka, ze kterých se jejich mláďata líhla, existují i jiné domněnky. Podle některých paleontologů rodili dlouhokrcí obři živá mláďata o hmotnosti čtvrt tuny.

Jednou ze zajímavých myšlenek, kterou přineslo bouřlivé období „dinosauří renesance“ v 60. až 80. letech minulého století, je také ta o živorodosti velkých sauropodních dinosaurů. Představa, že tito dlouhokrcí obři přiváděli na svět živá mláďata již značných rozměrů (o hmotnosti v řádu několika stovek kilogramů), je zároveň působivá i absurdní. Veškeré paleontologické doklady v podobě nesčetných zkamenělých vajec, hnízdišť i embryí přece nevyvratitelně prokazují, že všichni známí dinosauři kladli vejce s pevnou vápenitou skořápkou. Ostatně i současní ptáci, tedy jediní žijící teropodi, přichází na svět pouze tímto způsobem. Přesto vzbudila hypotéza o živorodosti sauropodů velkou pozornost zejména v 80. letech, kdy s ní přišel excentrický americký paleontolog Robert T. Bakker (*1945).

Čtvrttunový novorozenec

Bakkerovy teze o dinosauří paleobiologii, ekologii a evoluci tehdy vzbudily velký ohlas a objevovaly se také v četných statích na stránkách veřejných i vědeckých periodik. Bakker si představoval, že sauropodí matky rodily mláďata o hmotnosti kolem čtvrt tuny a následně se o ně staraly – vznikla tak poměrně dojemná představa o matce a mláděti, které ji doprovází a je po vzoru dnešních velkých savců krmeno, chráněno, učeno a opatrováno dospělým jedincem. Tato představa je však nepochybně mylná. Dnes totiž předpokládáme, že malí sauropodi se líhli hromadně ve velkých hnízdech a dosahovali hmotnosti jen několika málo kilogramů. Dospělí dinosauři se od doby nakladení vajec o osud svých potomků už zřejmě nestarali. Jak tedy jinak zkušený a zdatný pozorovatel přírody Bakker na tyto své myšlenkové vývody vůbec přišel?

Sauropodní dinosauři byli jako sloni nebo žirafy

V první řadě je třeba zmínit, že Bakker nebyl první, kdo s touto myšlenkou vystoupil. Přišel s ní již americký paleontolog William Diller Matthew, který však roku 1910 vycházel z nesprávných předpokladů. Podle dobových představ spatřoval v sauropodech obojživelné nebo vodní obratlovce, kterým pomáhala voda nadnášet jejich masivní těla. Živorodost (s porodem do vody) jim pak zajistila, že nemuseli namáhavě vylézat na souš, aby tam nakladli vejce. Jak dnes dobře víme, sauropodi byli naopak plně terestričtí a do vody vstupovali zřejmě jen občas. Bakker již vycházel ze správné představy o sauropodech coby suchozemských obratlovcích s poměrně vysokým stupněm metabolismu a pohybem po vertikálně vzpřímených nohách pod tělem. Tento paleontolog si představoval sauropody jako K-stratégy, velmi pomalu se rozmnožující živočichy, investující množství energie do jediného mláděte (podobně jako slon nebo žirafa).

Mládě vážilo 5000krát méně než jeho rodič

Důkazy pro svoji představu spatřoval Bakker v následujících skutečnostech: domněle „novorozené“ mládě apatosaura vážilo dle odhadů asi 230 kilogramů, což je příliš vysoká hmotnost pro vylíhnutí z vejce. Také pánevní kanál těchto dinosaurů vážících kolem 25 000 kilogramů byl podle Bakkera velmi široký a mohl tak sloužit právě k rození proporcionálně velkých mláďat. Adrian Desmond ve své knize The Hot Blooded Dinosaurs („Teplokrevní dinosauři“) z roku 1975 uvádí ještě jeden důvod pro takový způsob příchodu na svět – mláďata sauropodů by při líhnutí z vajec musela být příliš malá na to, aby je uprostřed stáda nesrovnatelně větší dospělí neušlapali. Novorozenci, vážící zhruba 5000krát méně než jejich rodiče, by také nedokázali „najít cestu ke stádu“ a v nepřátelském jurském světě by rychle zahynuli.

Dinosauří matky s velmi širokou pánví

Jaká je ale skutečnost? Opravdu mohli sauropodi rodit živá mláďata? Odpověď je bohužel (přece jen je to fascinující myšlenka) záporná. Bakkerovy a Desmondovy interpretace i „důkazy“ jsou totiž zcela snadno vyvratitelné. Čtvrttunové mládě apatosaura je téměř s jistotou jedincem, který již po nějakou dobu rostl, rozhodně nejde o čerstvého novorozence (dnes známe kostřičky drobných sauropodích embryí, zachovaných ještě ve fosilním vejci). Široký pánevní kanál lze vysvětlit poukazem na fakt, že velcí sauropodi měli obecně masivní a širokou pánev (kyčelní, sedací a stydké kosti) z důvodů, které nutně nesouvisejí s reprodukcí a kladením vajec (týkalo se to zřejmě jak samic, tak i samců).

Nezbytný vápník ze skořápky

Desmondův behaviorální „důkaz“ je pak možné odbýt s poukazem na studie, které ukazují, že novorození sauropodi často žili odděleně od dospělců a vytvářeli jakési „příbuzenské školky“. Jejich úmrtnost byla zpočátku skutečně vysoká a velcí jedinci se o ně téměř s jistotou nijak nestarali. Definitivním důkazem jsou v tomto směru nejspíš objevy z argentinské lokality Auca Mahuevo i několika dalších míst světa, které dokládají, že přinejmenším titanosaurní sauropodi přicházeli na svět v hnízdech v rámci snůšky až několika desítek vajec a první měsíce nebo i roky života se o sebe museli postarat sami. Objevil se také argument fyziologický – dinosauři museli přicházet na svět líhnutím z vejce, protože mláďata všech archosaurů (včetně krokodýlů a ptáků) potřebují vaječnou skořápku jako zdroj vápníku.

Nepříliš pečující sauropodí matka

Viviparita je u těchto obratlovců nemožná i z toho důvodu, že omezená výměna dýchacích plynů v archosauřím uteru zabraňuje dlouhodobému prenatálnímu vývoji, jak ho známe u vyspělých synapsidů (zejména placentálních savců). Objevily se sice náznaky možné vejcoživorodosti u ptakoještěrů, krokodýlů, praptáků a dokonce snad i ptakopánvých dinosaurů pachycefalosaurů, ty jsou však zatím neprokazatelné. Co se týče dojemné představy o sauropodí matce, jak s láskou a něhou pečuje o své jediné, relativně velké mládě, které se pokojně pase po jejím boku, nejspíš jí můžeme dát definitivní sbohem. Navzdory mnoha krásným ilustracím s touto tematikou se taková scéna nejspíš odehrát nemohla. Jako už mnohokrát předtím, i v tomto případě zahubil krásnou myšlenku „ošklivý“ fakt v podobě dostupných fosilních nálezů. Více se dočtete také zde a například také zde.

Vladimír Socha | inStory.cz
Reklama

Mohlo by vás zajímat

tech

Americká bezposádková loď umí sama vypouštět ty nejnebezpečnější rakety světa

Dům a zahrada

Začíná období dýní. Je potřeba sklidit je ve správný čas, jinak vám do jara nevydrží

Cestování

Podmínky cestování se od pondělí opět mění. Víte, co aktuálně platí?

Zavřít reklamu